Water-to-GO

Γενικοί όροι και απόρρητο

ONLINE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης ισχύουν για πωλήσεις Online από το Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρο (εφεξής «Water-to-Go TM») και προορίζονται για την προσοχή του τελικού χρήστη (εφεξής «Αγοραστή» ), ο οποίος αγοράζει αγαθά για μη επαγγελματικούς σκοπούς. Ο αγοραστής πρέπει να διαβάζει πάντα τους γενικούς όρους και τους όρους πώλησης πριν από κάθε παραγγελία online. Κάθε παραγγελία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Αυτοί οι online γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης διέπουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ Water-to-Go Ελάδας & Κύπρου και του αγοραστή ο οποίος τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα ως αποκλειστική περίπτωση, ακόμη και αν συγκρούεται με τους όρους και τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται από τον Αγοραστή. Ορίζεται ότι τα προϊόντα προορίζονται για προσωπική χρήση από τον Αγοραστή, αποκλειομένης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει την μεταπώληση των προϊόντων. Το Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος μπορεί να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης ανά πάσα στιγμή. Όσον αφορά τις πωλήσεις σε ισχύ κατά την ημερομηνία που η πώληση έχει συμφωνηθεί ισχύουν οι τρέχουσες συμβάσεις.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Οι αγοραστές της ιστοσελίδας Water-to-Go Ελάδα & Κύπρος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ή τη συγκατάθεση των γονέων τους που τους επιτρέπει να δώσουν την παραγγελία τους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η σύμβαση μεταξύ Water-to-Go Ελλάδας & Κύπρου και του Αγοραστή τίθεται σε ισχύ μόνο εάν ο Αγοραστής έχει τοποθετήσει μια παραγγελία online και αν το Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος επιβεβαίωσε την παραγγελία μέσω e-mail. Το e-mail επιβεβαίωσης που αποστέλλεται από το Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος αποτελεί αποδοχή του Αγοραστή της παραγγελίας και ως εκ τούτου αποτελεί τη σύμβαση πώλησης μεταξύ Water-to-Go Ελλάδας & Κύπρου και του αγοραστή. Μόλις η παραγγελία επιβεβαιώνεται από το Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος, ο Αγοραστής δεν θα είναι πλέον σε θέση να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την παραγγελία. Το δικαίωμα της ανταλλαγής εξακολουθεί να ισχύει. Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μια παραγγελία από έναν αγοραστή με τον οποίο έχει μια οικονομική διαφορά σχετική με προηγούμενη αγορά. Οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος είναι για λόγους απεικόνισης μόνο και δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε απαίτηση από την πλευρά του αγοραστή.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος διατηρεί την κυριότητα των αγαθών που παραδίδονται μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος πώλησης που έχει ληφθεί σύμφωνα με τη σύμβαση. Ο Αγοραστής υποχρεούται να τηρεί όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος δικαίωμα της ιδιοκτησίας της Ελλάδας. Αυτός / εξουσιοδοτεί την Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος για να εγγραφείτε παρακράτηση της κυριότητας στην απαιτούμενη μορφή και να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις, με δική του δαπάνη. Κατά τη διάρκεια της παρακράτησης της κυριότητας, ο Αγοραστής διατηρεί τα εμπορεύματα σε κατάλληλη κατάσταση και διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος .

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι σε Ευρώ (EUR) και είναι συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και δεν περιλαμβάνουν το κόστος διαχείρισης και την αποστολή η οποία θα τιμολογούνται χωριστά. Όλες οι παραγγελίες είναι πληρωτέες σε ευρώ (Ευρώ) αποκλειστικά. Η Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές της ανά πάσα στιγμή. Όταν υποβάλλεται μια παραγγελία, η τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία της παραγγελίας, εμφανίζεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας, και εφαρμόζεται στην online πώληση. Τα έξοδα αποστολής προστίθενται αυτόματα στο κόστος των αγαθών που παραγγέλθηκαν, με βάση το βάρος των εμπορευμάτων αυτών.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι παραγγελίες online μπορούν να πληρωθούν μέσω κατάθεσης σε τράπεζα, αντικαταβολή ή Paypal.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο μέσος χρόνος παράδοσης για τα προϊόντα σε απόθεμα είναι 1-6 εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή. Αυτές οι προθεσμίες παράδοσης είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση της πώλησης. Εάν, κατά τη στιγμή της παραγγελίας, τα εμπορεύματα δεν είναι διαθέσιμα, η Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος θα ενημερώσει τον αγοραστή, το συντομότερο δυνατόν μέσω e-mail. Από τη στιγμή που τα προϊόντα είναι διαθέσιμα για παράδοση, θα αποσταλεί στον αγοραστή. Η Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για καθυστερήσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Σε περίπτωση που ο αγοραστής παραγγέλνει το λάθος προϊόν, δικαιούται ένα δικαίωμα ανταλλαγής, εντός δέκα ημερών των αγαθών που λαμβάνονται, υπό τους ακόλουθους όρους: Κάθε ανταλλαγή πρέπει πρώτα να κοινοποιείται γραπτώς στην Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος. Μόνο πλήρως άθικτα, αχρησιμοποίητα προϊόντα στην αρχική τους συσκευασία που είναι έτοιμα προς πώληση μπορούν να επιστραφούν. Η Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος θα επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε, με εξαίρεση τα έξοδα αποστολής. Τα χρήματα θα επιστραφούν στον τραπεζικό λογαριασμό που αντιστοιχεί στην κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιείται από τον αγοραστή για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ή μετά από συννενόηση με κάποιο άλλο τρόπο. Εάν ένα νέο στοιχείο πρέπει να σταλεί ως αντικατάσταση, αυτό θα γίνει με την τοποθέτηση νέας παραγγελίας μέσω e-shop.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

Είναι ευθύνη του αγοραστή να ελέγχει τα εμπορεύματα αμέσως μετά την παράδοση και να ενημερώσει γραπτά για τυχόν απαιτήσεις σχετικά με ελαττώματα, μη συμμόρφωση ή ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά. Τέτοια απαίτηση (η οποία πρέπει να περιλαμβάνει το λόγο (-ους) επιστροφής) πρέπει να αποσταλεί στην Water-to-Go Ελλάδα γραπτώς το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένα μέρος δεν είναι υπεύθυνο για την αποτυχία να ολοκληρωθεί η σύμβαση για λόγους που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου (ανωτέρα βία), ιδίως: απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πολέμους, προβλήματα προμηθευτή, προβλήματα μεταφοράς ή της παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, πράξεις της δημόσιας αρχής , φυσικές καταστροφές. Και τα δύο μέρη θα έχουν δικαίωμα σε μια λογική πρόσθετη προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου, όμως, αν οι συνθήκες συνεχιστούν για περισσότερο από 60 ημέρες, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί με έγγραφη ειδοποίηση από οποιοδήποτε μέρος, χωρίς ευθύνη για αποζημίωση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είναι σημαντικό να αποκτήσουμε και να αποθηκεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στο πεδίο των online πωλήσεων, καθώς αυτές απαιτούνται για την επεξεργασία και την παράδοση της παραγγελίας, και των παραστατικών. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες είναι αυστηρά εμπιστευτικές. Η αποτυχία να αποκαλύψετε τα ζητούμενα προσωπικά στοιχεία συνεπάγεται την αυτόματη ακύρωση της παραγγελίας. Η Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις νομικές διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τow.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Όλες οι συμβάσεις υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρος. Η Σύμβαση της Βιέννης για τις συμβάσεις για την διεθνή πώληση των εμπορευμάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ο τόπος της δικαιοδοσίας είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την έδρα του Water-to-Go Ελβετία Champéry.

ΧΡΗΣΗ & ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτό το site είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος και το Water-to-Go Ltd, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (στο εξής «Water-to-Go TM»), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Το Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος εταιρίας (στο εξής «Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος») έχει εγκριθεί από το Water-to-Go Ltd, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο για να χρησιμοποιήσει τα εμπορικά σήματα και λογότυπα των οποίων Water-to-Go Ltd είναι ο ιδιοκτήτης.
καμία άδεια ή δικαίωμα χρήσης έχει εκχωρηθεί σε κάθε ένα από τα εν λόγω εμπορικά σήματα ή λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω εμπορικά σήματα ή τα λογότυπα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Water-to-Go Ltd, UK. Το Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος, η οποία μπορεί ή δεν μπορεί να εκπροσωπείται από το Water-to-Go Ltd, UK, διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή εναντίον όλων των πράξεων παραποίησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των νομικών δράση στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου.
Copyright: οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε κάθε δημοσίευση που διατίθενται στην ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο ή η άδεια για το Water-to-Go Ελβετία και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να αναπαραχθεί, διανεμηθεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος
Τα εμπορικά σήματα. Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει εμπορικά σήματα που ανήκουν και έχει καταγραφεί από το Water-to-Go Ltd , του Ηνωμένου Βασιλείου να διακρίνει τα προϊόντα της. Η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος έχει εξουσιοδοτηθεί από το Water-to-Go Ltd, του Ηνωμένου Βασιλείου να χρησιμοποιήσει τα σήματα των οποίων το Water-to-Go TM είναι ο ιδιοκτήτης. Καμία άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε από αυτά τα εμπορικά σήματα Χορηγείται ή σιωπηρή. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή επιτρέπεται χωρίς την ειδική γραπτή άδεια από το Water-to-Go Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο ή / και την Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος ενημερώνει τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις σελίδες του Internet όσο το δυνατόν τακτικότερα. Ωστόσο, ορισμένα από τα στοιχεία που παρουσιάζονται μπορεί να έχουν αλλάξει. Η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να εγγυηθεί την κατάσταση της ενημέρωσης, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό συμβουλεύουμε να ελέγξετε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα πριν από την κάθε χρήση τους.
Επιπλέον, η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, αλλαγές ή προσθήκες στις διαδικτυακές σελίδες που παρέχονται. Σας προτείνουμε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας τακτικά. Όλες οι πληροφορίες προσβάσιμες μέσω αυτού του site παρέχονται «ως έχουν». Η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος δεν παρέχει καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που προκύπτει από την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορά ή ιό μόλυνση του εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία του χρήστη. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας ανάλογα δηλώνουν ότι έχουν πρόσβαση σε αυτό το site με δική τους ευθύνη και κίνδυνο. Τοποθεσίες εκτός της Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος με μια σύνδεση υπερκειμένου με την παρούσα ιστοσελίδα δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος, η οποία ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενό τους. Σε καμία περίπτωση οι σύνδεσμοι προς άλλες εξωτερικές σελίδες σημαίνουν έγκριση ή αποτελούν μια ρύθμιση συνεργασίας μεταξύ της Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος και τις εν λόγω ιστοσελίδες, όπως οι τελευταίες υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης και τις πολιτικές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες με δική τους ευθύνη και κίνδυνο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ SITE

Η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να διακόψει, να αναστείλει, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, την πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, το περιεχόμενο, λειτουργίες ή ώρες διαθεσιμότητα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας σχετικά με το site, επικοινωνήστε με τον webmaster μέσω e-mail στο info (at) watertogo.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις ελληνικές νομικές απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν άτομα ή επιχειρήσεων. Όταν συμβουλευτείτε τον διαδικτυακό τόπο μας, καταγράφουμε τα διάφορα είδη των πληροφοριών που σας αφορούν. Ορισμένα δεδομένα καταχωρούνται από εσάς άμεσα για την καταγραφή των υπηρεσιών, π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση και e-mail διεύθυνση σας. Άλλες μη προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται ως μέρος των τεχνικών διεργασιών, π.χ. διευθύνσεις IP σας. Μπορείτε να επικοινωνούν άλλα δεδομένα στην περιοχή, όταν παραγγείλετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, ιδίως σε λειτουργία Extranet ή όταν επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα. Αυτά τα δεδομένα προστατεύονται από την πρόσβαση τρίτων που δεν έχουν καμία γνώση αυτών. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στην Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος. Ο χρήστης ιστοσελίδα αποδέχεται την αξιοποίηση της Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος των στοιχείων αυτών για τις ανάγκες της ανάλυση, κυρίως για στατιστικούς σκοπούς (για παράδειγμα, να σημειωθεί σχετικά με το τι μέρες ο μεγαλύτερος αριθμός του site προσπελάσεων καταγράφονται και τα δεδομένα που είναι πιο συχνά διαβούλευση). Για αυτές τις ανάγκες, τα δεδομένα θα αξιολογηθούν ανώνυμα. Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τεχνικούς σκοπούς διαχείρισης του ιστοχώρου στο διαδίκτυο, για τη διαχείριση της δικιάς της πελατείας, για τις έρευνες σχετικά με τα προϊόντα της και για τις ανάγκες του μάρκετινγκ, αλλά μόνο εντός των ορίων του τι είναι απολύτως αναγκαίο.
1. Η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος δεν θα περάσει για τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους καμία μετάδοση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους εκτός της εταιρείας Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος θα πραγματοποιηθεί χωρίς την άδειά σας, εκτός από την τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. πληροφορίες που διαβιβάζονται στην courier) ή για τη διεξαγωγή ερευνών. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες αντιμετωπίζεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
2. Προσωπικό όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης κατά την εγγραφή σας, μπορείτε να επιλέξετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, δίνοντάς σας την αποκλειστική πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών μας.
3. Επεξεργασία του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα των πελατών σας, όπως διεύθυνση αποστολής, τον αριθμό τηλεφώνου και e-mail διεύθυνση σας.
4. Η χρήση του Google Analytics. Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια web analytics υπηρεσία που παρέχεται από την Google, Inc ( «Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies», τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει την ιστοσελίδα αναλύσει πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν το site. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για το σκοπό της αξιολόγησης σας χρήση της ιστοσελίδας, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα ιστοσελίδα για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και χρήση του διαδικτύου. Η Google δεν θα συνδέσει την IP διεύθυνσή σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που κατέχονται από την Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο, λάβετε υπόψη σας ότι αν το κάνετε αυτό μπορεί να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την πλήρη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από το Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη μελλοντική συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων ανά πάσα στιγμή (με https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el). Εν όψει της συζήτησης σχετικά με τη χρήση των αναλυτικών εργαλείων με πλήρεις διευθύνσεις IP, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics με την επέκταση «anonymizeIp ()» έτσι ώστε οι διευθύνσεις IP μόνο σε περαιτέρω επεξεργασία σε συντομογραφία για την πρόληψή τους που συνδέεται άμεσα με ένα συγκεκριμένο άτομο.»Η χρήση αυτών των σελίδων Internet συνεπάγεται την αποδοχή από τον χρήστη των παρόντων διατάξεων.

WEB COOKIES

Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε cookies web. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποστέλλεται από το διακομιστή για τον πλοηγό σας στο Internet και καταγράφεται στον υπολογιστή σας. Μπορούμε έτσι να σας αναγνωρίσουν την επόμενη φορά που μας επισκέπτεστε. Cookies Web και παρόμοιες τεχνικές απαιτούνται επίσης για ορισμένες διαδικασίες, υπηρεσίες και συναλλαγές, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το εικονικό καλάθι σε ένα on-line κατάστημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε πλοηγό σας, έτσι ώστε να εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη πριν καταγράφονται τα cookies διαδίκτυο, ή μπορείτε ακόμα να επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies web. Μπορείτε, επίσης, να παραιτηθείτε από τα οφέλη των personal cookies. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες. Σας συνιστούμε να αποδέχεστε τα cookies, έτσι ώστε να μπορούμε να δομήσουμε το site μας για δική σας χρήση με τον πιο βολικό τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος δεν μπορεί να εγγυηθεί την πρόσβασή σας σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Με τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου ή οποιοδήποτε άλλο δικτυακό τόπο που ανήκει στην Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Εμπιστευτικότητας μας και αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα. Αν αυτό δεν συμβαίνει, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή να δοθούν όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (GSC)

WATER-TO-GO ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αν μια συσκευή στην αγορά από την Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος αποδειχθεί ελαττωματικό, η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος αποδέχεται την ευθύνη για την αποκατάσταση αυτών των ελαττωμάτων, σύμφωνα με τους όρους της κάλυψης που καθορίζονται στο έντυπο εγγύησης του.

ΕΓΓΥΗΣΗ SERVICE / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος προσφέρει εγγύηση επιστροφής, υπό την προϋπόθεση ότι η υπηρεσία εκτελείται από την Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος. Η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος δεν προσφέρει μια εγγύηση για υπηρεσίες / αντικατάστασης που δεν εκτελούνται από εμάς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για κάθε αίτηση αντικατάστασης, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση αντικατάστασης της «φόρμας επικοινωνίας» και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Αυτή η μορφή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://watertogo.gr/contact. Εάν αυτές οι οδηγίες δεν τηρούνται, η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την επιστροφή της συσκευής ή να χρεώσει μια αμοιβή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SERVICE / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος εγγυάται ένα χρονικό προβάδισμα που δεν υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής (για το service / αντικατάσταση) στην Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος. Σε περίπτωση που παρέλθει αυτό το μέγιστο χρονικό διάστημα, η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος δεσμεύεται να ανταλλάξει τη συσκευή ή να εκδώσει πιστωτικό σημείωμα για ποσό ίσο με την τιμή αγοράς του. Η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος δεν είναι υπεύθυνη για το χρόνο που απαιτείται για τα εμπορεύματα που πρόκειται να μεταφερθούν μεταξύ των πελατών / συνεργατών της και την συλλογή σε κέντρα της (ταχυδρομικές καθυστερήσεις, καθυστερήσεις λόγω προβλημάτων με άλλες μεταφορικές εταιρείες, κλπ). Αν αυτή είναι η περίπτωση, η Water-to-Go Ελλλάδα & Κύπρος δεν θα προσφέρει κάποια ανταλλαγή ή να εκδώσει πιστωτικό σημείωμα.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

Κάθε προηγούμενη συμφωνία σχετικά με τα σημεία που απευθύνονται σε αυτούς τους όρους, ανεξάρτητα από τη μορφή τος, θα λήξει κατά την ημερομηνία που τεθούν σε ισχύ. Κάθε τροποποίηση πρέπει να γίνεται γραπτώς. Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να τους ενημερώσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε περίπτωση διαφωνίας, ο τόπος δικαιοδοσίας θα είναι το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Water-to-Go Ελλάδα & Κύπρο. Το ελληνικό δίκαιο είναι εφαρμοστέο.

Στάνος, Χαλκιδική, 25η Μαρτίου 2017.